Undererasty turbageçiriji

Undererasty turbageçiriji

Suwaryş ulgamy

Suwaryş ulgamy

Suw üpjünçiligi ulgamy

Suw üpjünçiligi ulgamy

Enjam üpjünçiligi

Enjam üpjünçiligi

Önümler merkezi

Plastiki turbalary, armaturlary we klapanlary üpjün ediji

An halkara kompaniýasybilen
ýokary hilli ygrarlylyk

Zhejiang welaýatynyň Ningbo şäherinde ýerleşýän Ningbo Pntek Technology CO., Ltd.Köp ýyllyk eksport tejribesi bolan plastik turbalary, armaturlary we klapanlary hünärmen bilen üpjün edýäris.Kompaniýamyzyň esasy önümleri: UPVC, CPVC, PPR, HDPE turba we armaturlar, klapanlar, pürküji ulgamlar we suw ölçeýjileri, bularyň hemmesi ösen ýörite enjamlar we ýokary hilli materiallar tarapyndan ajaýyp öndürilen we oba hojalygyny suwarmakda we gurluşykda giňden ulanylýar.

Arza

Undererasty turbageçiriji

Undererasty turbageçiriji

Suwaryş ulgamy

Suwaryş ulgamy

Suw üpjünçiligi ulgamy

Suw üpjünçiligi ulgamy

Enjam üpjünçiligi

Enjam üpjünçiligi